Proves

Proves d’accés

Maig 2011
dilluns dimarts dimecres dijous divendres Dissabte Diumenge
  1
2 3 4 5 6 7

Fase general +25 i +45
De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades
De 9.30 h a 11.30 h: comentari de text.
De 12.00 h a 13.30 h: els tres exercicis de llengua (catalana, castellana i estrangera).

8
9 10

Prova Grau

Mitjà

11 12 13 14

Fase específica
De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades

De 9.30 h a 12.30 h: els dos exercicis corresponents a les matèries de l’opció triada.

 

15
16

 

17

Part específica

Grau superior

18

Part comuna

Grau Superior

 

19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 

Formació professional

Informació general

Per poder fer la prova d’accés a grau mitjà cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2011.

La prova es porta a terme en instituts dependents del Departament d’Ensenyament. La inscripció a la prova s’ha de fer per Internet a l’aplicació disponible en aquesta pàgina.

El dia de la prova és imprescindible portar:
– el document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació,
– el certificat de superació de la formació per a les proves d’accés (només qui l’hagi de presentar) i
– el material específic.

Les persones amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d’accés (vegeu l’apartat 5 de la convocatòria).

Les persones inscrites que no es puguin presentar a la prova per causes alienes a la seva voluntat (i ho acreditin documentalment) poden sol·licitar presentar-se a la convocatòria d’incidències del dia 18 de maig del 2011 en els instituts que es determinin (vegeu l’apartat 12.1.2 de la convocatòria).


Calendari

 • Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves
 • Fins al 22 de març de 2011:
  • presentació de les sol·licituds d’exempció de la competència de  llengua catalana i de la part cientifica i tecnològica per voluntariat o haver fet tasques de direcció esportiva d’alt nivell o d’alt rendiment,
  • presentació de la sol·licitud d’adequació de la prova a necessitats específiques
 • 26 d’abril del 2011: assignació de centre per presentar la documentació i fer la prova
 • Del 26 d’abril al 3 de maig del 2011: presentació de la documentació
 • Fins al 3 de maig del 2011: presentació de la sol·licitud d’exempció de la part cientifica i tecnològica per experiència laboral, acreditació de competències per haver validat, per experiència professional, unitats formatives, crèdits o mòduls associats a unitats de competència mitjançant el programa “Qualifica’t” o per haver cursat amb aprofitament un PQPI.
 • 4 de maig del 2011: publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses
 • Del 4 al 6 de maig del 2011: període per presentar reclamacions
 • 9 de maig del 2011: publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades
 • 10 de maig de 2011: prova
 • 19 de maig del 2011: publicació de les qualificacions provisionals
 • Del 19 al 24 de maig del 2011: període per presentar reclamacions
 • 25 de maig del 2011: publicació de les qualificacions definitives i lliurament dels certificats
 • 31 de maig del 2010: termini per presentar una segona reclamació

Les presentacions i reclamacions s’han de fer abans de les 18 h de l’últim dia del termini.

Universitat

PDF amb informació sobre les dates, els temaris, la inscripció…

accés a la universitat

Ja tenim les dates d’inscripció per a les proves de més grans de 25 i 45. També les instruccions de l’accés per els de 40 anys.

L’UB ha ampliat les carreres accessibles per aquests darrers, incloent també el número de places per cadascuna d’elles.

Aquí teniu la informació.

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/25a/info/informacio_matricula/index.html

Matrícula a les proves (25 i 45 anys)Termini de matrícula

El termini, tant per formalitzar la matrícula de les proves per a més grans de 25 anys com per formalitzar la de més grans de 45 anys, és del 23 de febrer al 7 de març de 2011, per a totes les universitats catalanes.

amunt

Formalització de la matrícula

Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 i/o 45 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya o a la Universitat de Vic han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet, a l’adreça https://accesnet.gencat.cat.

Els candidats que vulguin fer les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula a les adreces següents:

 • Universitat Ramon Llull (http://www.url.edu). Serveis centrals. Carrer Claravall, 1-3. 08022 Barcelona. Horari: de 9.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 18.00 h.
 • Universitat Internacional de Catalunya (http://www.uic.cat). Unitat d’admissions. Campus Iradier. Carrer Immaculada, 22. 08017 Barcelona. Horari: de 9.00 h a 18.00 h.
 • Universitat Abat Oliba CEU (http://www.uao.cat). Secretaria acadèmica. Carrer de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. Horari: de 10.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h.
 • Universitat Oberta de Catalunya (http://www.uoc.edu) Apartat de correus 29005, C.P 08080, Ref: Prova>25

En cas que un candidat formalitzi la matrícula per a ambdues proves (més grans de 25 anys i més grans de 45 anys) haurà de fer dos pagaments, un per a cada una de les proves.

A la sol·licitud de matrícula per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, els candidats han d’especificar:

 • Universitat on volen fer les proves d’accés.
 • Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 • Opció d’accés: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.
 • S’hauran d’escollir dues matèries vinculades amb l’opció d’accés (vegeu l’apartat Estructura de la prova)

(Veure l’apartat Reserva de qualificacions de fase, cas que el candidat vulgui fer ús d’una nota parcial de la convocatòria anterior).

A la sol·licitud de matrícula per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, els candidats han d’especificar la universitat on volen fer les proves d’accés.

amunt

Taxes per a la inscripció i forma de pagament

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a la convocatòria 2011, es desglossa de la següent manera:

Proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 -45 anys:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 30 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 50 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 50 €

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de caràcter general.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

Els candidats que formalitzin la matrícula a través del portal https://accesnet.gencat.cat han de fer el pagament seguint les instruccions que trobaran en el web en el moment de matricular-se.

Els candidats que formalitzin la matrícula directament a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya efectuaran el pagament de les proves com cada universitat determini.

amunt

Documentació que cal presentar
 • Documentació acreditativa que justifiqui gaudir d’una bonificació o exempció de les taxes (com per exemple el títol de família nombrosa o monoparental vigent).

amunt

Llocs de lliurament de la documentació

Els candidats que facin les proves a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya o a la Universitat de Vic, cas que hagin de presentar documentació, hauran de lliurar-la als punts següents, personalment o per correu:

 • Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
  Via Laietana, 33, 2n 1a. 08003 Barcelona. Tel. 93 552 69 80 begin_of_the_skype_highlighting              93 552 69 80      end_of_the_skype_highlighting.
  Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.
  Adreça electrònica: coordinaciopau.cur@gencat.cat
 • Universitat de Girona – Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés
  Edifici CIAE – Campus Montilivi – 17071 Girona. Tel. 972 41 98 54 begin_of_the_skype_highlighting              972 41 98 54      end_of_the_skype_highlighting.
  Horari: matins de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h i tardes de dilluns a dijous de 15.30 h a 16.45 h.
  Adreça electrònica: acces@udg.edu
 • Universitat de Lleida – Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat
  Campus de Cappont. Edifici Polivalent. Carrer Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 70 27 63 begin_of_the_skype_highlighting              973 70 27 63      end_of_the_skype_highlighting.
  Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.
  Adreça electrònica: rosamari@ugerh-eup.udl.cat
 • Universitat Rovira i Virgili – Centre d’Atenció als Estudiants
  Edifici dels Serveis Centrals. Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Tel. 977 55 86 08 begin_of_the_skype_highlighting              977 55 86 08      end_of_the_skype_highlighting.
  Horari: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h.
  Adreça electrònica: mireia.ruana@urv.cat
 • Universitat de Vic – Àrea de Gestió Acadèmica
  Carrer Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 93 881 55 03 begin_of_the_skype_highlighting              93 881 55 03      end_of_the_skype_highlighting.
  Horari: de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 19.00 h de dilluns a dijous, i el divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 18.00 h.
  Adreça electrònica: atencio.estudiant@uvic.es

Els candidats que facin les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya, cas que hagin de presentar documentació, hauran de lliurar-la directament a la universitat on vulguin fer les proves.

 • Universitat Ramon Llull (http://www.url.edu).
  Serveis centrals. Carrer Claravall, 1-3. 08022 Barcelona.
  Horari: de 9.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 18.00 h.
 • Universitat Internacional de Catalunya (http://www.uic.cat).
  Unitat d’admissions. Campus Iradier. Carrer Immaculada, 22. 08017 Barcelona.
  Horari: de 9.00 h a 18.00 h.
 • Universitat Abat Oliba CEU (http://www.uao.cat).
  Secretaria acadèmica. Carrer de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona.
  Horari: de 10.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h.
 • Universitat Oberta de Catalunya (http://www.uoc.edu)
  Apartat de correus 29005. C.P. 08080. Ref: Prova>25.

amunt

Nota important sobre la validesa de la matrícula

La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària fins al dia 8 de març (inclòs).

Acreditació d’experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys (MG40)


http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/MG40.htmlLes persones més grans de 40 anys, que no posseeixin cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés, i que vulguin iniciar estudis de grau a la Universitat de Barcelona poden sol·licitar-ne l’accés mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional.

Per a la convocatòria de l’any 2011, la Universitat de Barcelona ofereix places per accedir, per aquesta via, als ensenyaments oficials de grau (consultar ensenyaments i places reservades )

REQUISITS
puntTenir 40 anys abans de l’1 d’octubre de 2011.
puntNo posseir cap titulació acadèmica que habiliti per a accedir a la universitat per altres vies d’accés.
puntAcreditar experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament  universitari oficial de grau sol·licitat.
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Les persones que vulguin concórrer a l’accés per a més grans de 40 anys només podran sol·licitar la inscripció a un dels ensenyaments de grau que s’ofereixen.Una vegada feta la inscripció, cal formalitzar la matrícula i abonar les taxes corresponents.1) Inscripció: termini i procediment

 • Termini: del 27 de gener al 3 de febrer
 • Procediment: Cal emplenar el corresponent formulari d’inscripció. Una vegada emplenat cal que l’arxiveu al vostre ordinador i el trameteu a la següent adreça electrònica: ga.acces@ub.edu

2) Matrícula: termini, lloc, horari, preu i documentació

 • Termini: del 27 de gener al 7 de febrer
 • Lloc de matrícula: Gestió Acadèmica/ Accés i Títols, Travessera de les Corts 131-159, Recinte de la Maternitat, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona. Telèfon: 934 021 766 begin_of_the_skype_highlighting              934 021 766      end_of_the_skype_highlighting
 • Horari: de 9.00h a 13.00h
 • Preu de la matrícula: 80 €
 • Documentació per a la matrícula:
  1. Original i fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport.
  2. Currículum vitae detallat.
  3. Carta de motivació en què justifiqui l’ interès per cursar l’ensenyament oficial de grau escollit.
  4. Informe de Vida Laboral (en cas d’haver cotitzat a la Seguretat Social).
  5. Relació de tota la documentació presentada

  A més a més, la persona interessada podrà presentar la documentació que acrediti els mèrits que ha fet constar en el currículum, com per exemple:

  1. Documentació acreditativa d’experiència laboral i professional relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat.
  2. Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat.
  3. Documentació acreditativa del coneixement del català.
  4. Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües.

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.

ESTRUCTURA DE L’ACCÉS PER AQUESTA VIA
L’accés a la Universitat per als més grans de 40 anys per acreditació d’experiència laboral i professional s’estructura en dues fases:
PRIMERA FASE DE VALORACIÓ
En aquesta primera fase es valoraran, d’acord amb el barem establert a la normativa vigent , els mèrits següents:

 • Experiència laboral i professional
 • Formació
 • Coneixement de català
 • Coneixement de terceres llengües

El resultat final d’aquesta primera fase de valoració tindrà una puntuació quantitativa entre 0 i 10 punts. Els sol·licitants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 5 tindran dret a fer l’entrevista personal.

La superació d’aquesta primera fase no té cap tipus d’equivalència amb l’ensenyament secundari.

SEGONA FASE D’ENTREVISTA PERSONAL
Una vegada superada la primera fase de valoració es convocarà al sol·licitant a la realització d’una entrevista personal a través de l’apartat de resultats d’aquesta pàgina web i del taulell d’anuncis de Gestió Acadèmica/ Accés i Títols.La no-assistència a l’entrevista personal en el lloc, el dia i l’hora per als quals ha estat convocat el sol·licitant comportarà la pèrdua de tots els seus drets.En l’entrevista personal es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats. Aquesta segona fase serà qualificada com apte o no apte.

QUALIFICACIO FINAL
La qualificació final serà la nota quantitativa obtinguda en la primera fase de valoració, sempre que la Comissió Avaluadora hagi avaluat com apta la segona fase d’entrevista a la persona interessada.
RESULTATS
En aquest apartat es publicaran els resultats finals de la primera i la segona fase una vegada es produeixin
PREINSCRIPCIÓ
La normativa vigent estableix una reserva de fins a un 1% de les places que ofereixi l’ensenyament de grau per a aquesta via d’accés.
COMPATIBILITAT AMB ALTRES VIES D’ACCÉS
Les persones que s’hagin inscrit per aquesta via d’accés poden fer – si acompleixen els requisits – la corresponent inscripció per altres proves d’accés a la universitat (MG25 anys i MG45 anys).Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s